FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU PROFILIGA <%contestYearEdition%>

Czy uczestniczyłeś w programie partnerskim Profiliga w okresie od 2018 do <%contestYearEdition - 1%>? *
Zaznacz TAK, jeśli uczestniczyłeś przynajmniej w jednym roku.

Pole jest wymagane

Pole jest wymagane

Numer Nip powinien zawierać tylko cyfry w formacie NNNNNNNNNN

Niepoprawny numer Nip

Pole jest wymagane

ZGODY WYMAGANE DO REJESTRACJI    

Pole jest wymagane

Pole jest wymagane

Pole jest wymagane

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, nazwę firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres strony internetowej oraz adres korespondencyjny, przez administratora oraz przez osoby, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, w celu:

Pole jest wymagane

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, nazwę firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres strony internetowej oraz adres korespondencyjny, przez administratora oraz przez osoby, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, w celu:

Pole jest wymagane

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, nazwę firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres strony internetowej oraz adres korespondencyjny, przez administratora oraz przez osoby, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, w celu:

Pole jest wymagane

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, nazwę firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres strony internetowej oraz adres korespondencyjny, przez administratora oraz przez osoby, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, w celu:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, nazwę firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres strony internetowej oraz adres korespondencyjny, przez administratora oraz przez osoby, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, w celu

* - Zgody wymagane

Dziękujemy za zgłoszenie udziału w konkursie PROFILIGA <%contestYearEdition%>.
Twoje dane są obecnie weryfikowane.

Jeśli byłeś uczestnikiem konkursu Profiliga w edycji 2018 i/lub 2019 i/lub 2020 i/lub 2021 i/lub 2022 i/lub 2023
W ciągu 3 dni roboczych otrzymasz e-konto Profiliga <%contestYearEdition%>, które będzie widoczne po zalogowaniu się na pratformie.
Dopiero od tego czasu będziesz mógł zacząć zbierać punkty i wymieniać je na złotówki.
Na e-konto <%contestYearEdition%> będą przelewane środki za zebrane punkty z edycji <%contestYearEdition%>.

Jeśli jesteś nowym uczestnikiem konkursu Profiliga.
W ciągu 3 dni roboczych na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy otrzymasz wiadomość z danymi do rejestracji konta wraz z instrukcją do wykonania pełnej rejestracji. Dopiero od tego czasu będziesz mógł zacząć zbierać punkty i wymieniać je na złotówki.