Kontakt

22 575 07 77
kontakt@openbenefit.pl


Bonus Systems Polska Spółka Akcyjna
ul Górczewska 124
01-460 Warszawa

Centrum Informacji:
tel.: 22 575 07 77
fax.: 22 575 07 01

kontakt@openbenefit.pl

Kapitał Akcyjny 17 617 380 PLN w pełni opłacony
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000136922; NIP: 522-26-55-307